Hoftedysplasi – efter operationen

Træning efter operation (også selvom det er lang tid siden)

Du har valgt operation og skal genoptrænes i perioden efter, eller du fik aldrig færdiggenoptrænet og vil gøre en indsats igen.

Lige efter operation: Her er det vigtigt du følger anvisningerne for den første periode efter operationen. Primært mht hvor meget du må belaste hoften. Hæftet med øvelser er en minimumsudgave af hvad du må/bør. Her er det vigtigt du kontakter en fysioterapeut med særlig kompetencer indenfor hofter og dysplasi. Der er nemlig meget andet der er vigtigt at tillægge i den daglige og ugentlige træning, som ikke står i hæftet/genoptræningsprogrammet.

Nogle kommuner tilbyder genoptræning i kommunalt regi efter operationen, og nogle vælger at kontakte en privatpraktiserende fysioterapeut til at hjælpe med genoptræningen. Sidstnævnte er nogle forsikringer også behjælpelig med.

Det er vigtigt ikke bare at springe i benpressen eller andre benmaskiner i de første måneder – dette har jeg desværre oplevet mange blive vejledt til, med nogle svære konsekvenser til følge. Dette skal derfor tilføres efter operationsbruddene er stabile/helede, samt styrken og stabiliteten tillader det.

De første 3-6 måneder efter operation: Handler om smertehåndtering og forbedring af almindelige dagligdagsaktiviteter.

6-12 måneder: Mere avancerede dagligdags funktioner samt begynde på sports bevægelser.

12 +- måneder: Gradvist tilbage til den sport du kom fra (hvis du dyrker sport).

Efter 2-3 år: Du kan stadig opleve gentagne tilfælde med milde eller mere intense smerter, samt kan forvente lavere hoftefunktion end normalt.

Er det flere år siden operation:

Er det år siden du blev opereret, men enten ikke fik genoptræning, aldrig fik den fuldendt, eller du kan mærke du stadig har brug for et niveau op? Så er der stadig meget potentiale og muligheder.

Derfor er det vigtigt at du kontakter en fysioterapeut eller anden fagperson med særlige kompetencer og viden om hofter og dysplasi. Her kan du blive screenet og undersøgt, og fundet ud af hvad der skal fokuseres på mht din træning og behandling. Muskel, sene og slimsæk problemer kan nemlig stadig spænde ben for at du får det bedre.

Det er også vigtigt der bliver arbejdet med hvordan du bevæger dig omkring dine hofte, knæ, bækken osv, og hvilke bevægelsesstrategier der er hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige for dig. Find ud af hvordan dine vinkler var før operationen, og man vil få et indtryk af hvordan du har bevæget dig eller forsøgt at kompensere i årene før operationen.

Forskning om hoftedysplasi

Case rapport af Lewis, Khuu, Marinko 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25731688

Her vises god effekt af læring om og korrektion omkring hvordan man bevæger sig omkring sin hofte. Dvs ikke kun kigge på hoften, men kigge længere væk som fx ryg, knæ og fødder.

Clohisy et al 2005 Link

POA er en mulig god operation til patienter med meget svær hoftedysplasi. Her blev bla. vurderet ud fra bevægeligheden efterfølgende. 11 ud af 13 patienter havde et godt klinisk resultat i forhold til bedre bevægelighed. 4 år efter så det stadig klinisk godt ud.

Sandahl, Søballe et al 2017

Muskel-sene relaterede smerter eksistere hos omkring halvdelen af alle med hoftedysplasi. Dette primært omkring hoftebøjeren og baldemuskulaturen.

Her fremhæver de også at de ser det muligt at træne sig fra symptomer fra hoftedysplasi som hører sammen med muskel/sene-problemer. Dette set ud fra øvrige studier omkring at træne sig ud af smerter fra muskel/sene-problemer. De ser også gode udsigter for Return to sport. Nærmere forskning er på vej fra teamet ang dette.

Lerch Td et all 2017 Link
Kun 1/3 del af patienter der bliver opereret med PAO/GANZ undgår at skulle have ny hofte indenfor 30 år. 70% har inden 30 år fået adskillige nye operationer, herunder ny kunstig hofte. Det vurderes at hvis der er slid i hoften inden PAO/GANZ, er denne operation ikke effektiv. De mener mest effektiv for dem der ikke har slid inden operationen. (Her stiller jeg mig kritisk for sidstnævnte og siger; Måske de alligevel ikke havde udviklet slid, selvom de ikke fik operationen.)

Wells J et all 2018 Link

Follow up 15 år efter PAO/GANZ. 92 % af patienterne har 15 år efter operationen ikke fået ny hofte eller mere slid. 21 % af de samlede 100 % havde dog stadig mange problemer, og 5 % fik en ny hofte.

(Jeg tilføjer igen min tvivl omkring den gruppe der ikke har fået observeret yderligere slid – måske disse alligevel ikke havde fået. Dette bygger jeg på mine talrige erfaringer med at mange ikke har slid i hoften, til trods for de har levet 40 år med hoftedysplasi)

Lewis & Sarhman 2006 Link

Dette studie viste at 69 procent af dem i studiet havde en ledlæbeskade, men ingen symptomer eller smerter havde pga den. Dette indikere at man kan være smertefri i hoften selvom der er en beskadigelse. Dette er bla derfor at man starter med at prøve at undgå at operere ledlæbeskader, og i stedet prøver træning og behandling først.

Umer M et all 2009 Link

Dette studie handlede om at afdække hvor sjældent hoftedysplasi er i Asien. 250 mennesker og 500 hofter blev undersøgt. Heraf blev der fundet 1,4 %, altså 7 hofter, med hoftedysplasi. Af de 7 var 4 med svær dysplasi. Til sammenligning er der 5-10% prævalens/forekomst i Danmark.

Flere studier viser lignende tal om meget lavere hoftedysplasi-prævalens i Tyrkiet, Afrika og Japan. Der har været spekulationer om at den caucasiske hvide nyfødtes hofte, genetisk er disponeret. Studier viser at de er lidt disponeret fra fødslen mht manglende dybde i hofteskålen, hvorfor nyfødte-ratioen med hoftedysplasi kan være højere. Men studier viser også at hofterne derefter udvikler sig ens.

Derfor mener jeg det er meget nærliggende at begynde at tænke over måden disse andre folkeslag bevæger sig på, lige fra barndommen og resten af livet. Hvordan de udfordrer deres hofter, udvikler og styrker dem, fra barndom til alderdom.

Et kinesisk studie af Newitt et all, 2002 Link viser en MEGET lav forekomst af slidgigt i hofterne blandt kinesiske mænd og kvinder. Her fandt man 1 ud af 1506 mennesker over 60 år der havde slidgigt. Dvs af 3012 hofter fandt man 1 tilfælde. Dette var knap 90% mindre forekomst end i den caucasiske hvide amerikanske gruppe der blev sammenlignet med.

Derfor må jeg igen fremhæve, at bruge hofternes fulde funktion lige fra barndommen til pensionisttiden kan være en enorm gevinst på sundheden af hofterne.

Til sammenligning mht slidgigt i knæene ses 5-10 % kinesere med slidgigt her. Tang X et all 2016 Link holdt op imod 70% i den danske befolkning Link. I det kinesiske studie kunne man se at forekomsten var højere i de mere kuperede dele af Kina samt des mindre skolegang folk havde modtaget. Dvs danskernes flade land og gode skolegang burde være til vores fordel. Så igen kommer tanken omkring; måske det handler mere om hvordan vi bevæger os og bruger os selv – og måske endda tanker om kosten vi indtager.

Hoftedysplasi og ledlæbeskader

Der findes jævnligt ledlæbeskader når patienter bliver udredt for hoftedysplasi. Nogle tal peger på ledlæbeskader forekommer ved 80procent af alle med hoftedysplasi. Men det er langt fra alle der har ondt af det.

Dette skyldes ofte det store slid som kan være forårsaget af uhensigtsmæssig belastning af dit hofteled pga dysplasien. Men min erfaring er også at det jævnligt er pga manglende forståelse for hvordan det er bedst at bevæge sig med netop din type hoftedysplasi.

Mange ledlæbeskade er forårsaget af manglende stabilitet og styrke fra muskulaturen rundt om hoften, samt andre relevante muskler i resten af kroppen.

Læs mere under fanebladet: Ledlæbeskader

Læs mere

Få flere informationer om ledlæbeskader og de gener, behandlinger, muligheder der er for patienter med ledlæbeskader her.

Hvad nu?

Forhåbentlig har du fået ny viden ved at læse her på siden. Ny viden om hvordan du kan gribe situationen og livet an.

Derfor er det vigtigt du tænker grundigt over hvordan du vil gå videre med den information du er i besiddelse af omkring dig selv.

Søg hjælp fra kompetente mennesker ud fra hvad du har brug for.

Husk: Fysioterapeuter og Kiropraktorer har forskellig ekspertise og kompetencer. Derfor har du prøvet en og det ikke virkede, kan det godt betale sig at prøve en anden der besidder mere specialviden om din situation.

Husk: Giv aldrig op. Der er altid elementer du kan arbejde med såvel fysisk som mentalt.

Hjælp og vejledning

Ønsker du hjælp og vejledning, kan du kontakte mig via hjemmesiden her.